Placera on!®-påsen

Placera on!®-påsen

Placera on!® nikotinpåsen under överläppen.

Använd

Använd

on!® nikotinpåsar är små och diskreta och kan användas i upp till 20 minuter.

Släng

Släng

Innehållet samt behållaren ska avfallshanteras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Nästa steg

Nästa steg