Placera on!®-påsen

Placera on!®-påsen

Placera on!® nikotinpåsen under överläppen.

Använd

Använd

on!® nikotinpåsar är så små och diskreta att du kan använda dem  upp till 20 minuter.

Släng

Släng

Efter användning lägger du den använda påsen i luckan på dosans baksida, eller i en papperskorg.

Nästa steg

Nästa steg